Onze klanten

Onze klanten streven allemaal naar een gelijk doel in samenwerking met Thuisgebeld; het vergroten en verlengen van de zelfredzaamheid van ouderen in de Nederlandse samenleving.

header-background

Wij werken voor de thuiszorg

Voor de thuiszorg wordt Thuisgebeld ingezet voor verschillende doelgroepen. Zo is het mogelijk om met ons de zorg en aandachtplicht te splitsen waarbij Thuisgebeld zich focust op aandacht. Om alleenwonende ouderen langer thuis te kunnen laten wonen, richten we ons op HbH+ cliënten. Deze HbH+ cliënten worden gestimuleerd om te bewegen, gezond te eten en om sociaal contact te maken. Deze informatie wordt in de rapportage aan de zorgpartner vermeld.

Wij werken voor gemeentes

Door middel van een keukentafelgesprek tracht een gemeente te indexeren in welke mate een cliënt zorgondersteuning nodig heeft. Thuisgebeld is van mening dat slechts één gesprek niet voldoende is om de behoeften van de zorgvrager goed in kaart te brengen. Een terugkerend, bijvoorbeeld wekelijks, gesprek leidt tot een vaste basis aan informatie over de cliënt. Deze cruciale informatie dient de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten en te verlengen.

 

Daarnaast kan Thuisgebeld een belangrijke rol spelen in een samenwerking met gemeentes die strijden tegen eenzaamheid onder ouderen. Door bijvoorbeeld samen een hotline te openen waar eenzame ouderen naartoe kunnen bellen.

Wij werken voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben vaak te maken met cliënten die ontslagen moeten worden uit het ziekenhuis. Wanneer cliënten ziek zijn, willen ze vaak snel terug naar hun vertrouwde omgeving. Hierin ondersteunt Thuisgebeld ziekenhuizen om dit proces te monitoren waardoor cliënten eerder naar hun vertrouwde omgeving kunnen.

Wij willen werken voor zorgverzekeraars

Thuisgebeld wilt een partnerschap met een zorgverzekeraar vormen. Thuisgebeld wilt samen actief monitoren, hoe het vergroten van de zelfredzaamheid onder de cliënten van deze zorgverzekeraar, een positieve invloed op zowel de cliënten als de zorgverzekeraar kan hebben.